FMG-richtlijnen

Richtlijnen bieden forensisch artsen een handvat om in uiteenlopende probleemsituaties adequaat te kunnen handelen en om het juiste beleid te kunnen adviseren. Ook dragen richtlijnen bij aan een uniforme uitoefening van de forensische geneeskunde. Richtlijnen zullen steeds vaker steun moeten vinden in (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Het opstellen en aanpassen van de FMG-richtlijnen is in handen van de Vakgroep Forensische Geneeskunde van GGD Nederland. Deze richtlijnen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van het FMG.

Hieronder vindt u alle FMG-richtlijnen die formeel zijn vastgesteld.

Andere inhoudelijke publicaties of richtlijnen vindt u onder proefschriften, publicaties en thema's.

De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers is sinds 1 januari 2020 verlengd van 15 naar 20 jaar, bij revisie van de richtlijnen zal deze verandering tekstueel aangepast worden.


FMG-richtlijnen en handreikingen:

Afbeeldingsresultaat voor guidelines