Onderzoeksprojecten forensische geneeskunde

Het FMG stimuleert het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde, zowel fundamenteel alsook toegepast wetenschappelijk onderzoek. De FMG-commissie W&O en de hoogleraren forensische geneeskunde (zie onder) hebben hierin een voortrekkersrol. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere organisaties, zoals universiteiten, het Co van Ledden Hulsebosch Center (CLHC) en ZonMw. In dit kader vond op 23 november 2016 het slotsymposium ‘Forensic Science’ plaats.

In februari 2017 bracht ZonMw een rapport uit over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek en evidence-based handelen in de forensische geneeskunde. Over de conclusies in het rapport werd op 17 maart 2017 gediscussieerd tijdens de conferentie 'To be or not to be' in Maastricht. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.

KENNISAGENDA FORENSISCHE GENEESKUNDE 2019-2024

In 2018 heeft het FMG geïnventariseerd waar in de dagelijkse praktijkvoering van de forensisch arts wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Kennisagenda Forensische Geneeskunde. In dit wetenschappelijk meerjarenplan wordt een top-8 van de meeste urgente en relevante vragen gepresenteerd, die om nader onderzoek vragen in de nabije toekomst.

Zie verder de pagina over de Kennisagenda


Hoogleraren forensische geneeskunde

Emeritus prof. dr. U.J.L. (Udo) Reijnders, bijzonder hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst-Heesters, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht.

Promotie-onderzoeken

Onderin treft u een overzicht aan van promovendi en proefschriften in de forensische geneeskunde en verwante vakgebieden.

Zelf bezig met onderzoek?

Wanneer u bezig bent met wetenschappelijk onderzoek en u wilt dat uw onderzoek vermeld wordt op deze website, dan horen we dat graag van u.


Meer publicaties op forensisch medisch gebied kunt u hier vinden.