Wil jij meer weten over de forensisch geneeskunde en is dit mooie vak mogelijk iets voor jou? kijk dan op kiesvoorforensischegeneeskunde.nl of solliciteer direct via artsmg.nl/forensisch-opleiding/

Opleiding forensische geneeskunde

Een goede opleiding tot forensisch arts is de basis voor een professionele uitoefening van het vak. Het afgelopen decennium maakte de opleiding al een grote ontwikkeling door. Zo is deze uitgegroeid van een vrijblijvende korte scholing, tot een fulltime opleiding. Sinds de wijziging van de Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2013, moet een forensisch arts die als gemeentelijk lijkschouwer optreedt, opgenomen zijn in een register van forensisch artsen. Om het vak in de volle breedte te kunnen uitoefenen, is het daarom verplicht om een opleiding tot forensisch arts af te ronden. Sinds 2019 is er een tweejarige opleiding, welke in 2022 is uitgebreid naar drie jaar.


AIOS forensische geneeskunde 2023

Het werk van een forensisch arts is veelzijdig, spannend en enerverend. Je hebt te maken met slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven, en met hun directe omgeving of hun nabestaanden. Ook ben je verantwoordelijk voor de zorg voor mensen op het politiebureau. Je werkt samen met politie en justitie. Daarom moet je onder meer weten welke taken politie, openbaar ministerie, rechtspraak, rijksoverheid en gemeenten hebben. Het werk van de forensisch arts staat dan ook grotendeels in dienst van het strafrecht. Per 1 maart 2023 start de tweede lichting van de vernieuwde driejarige profielopleiding tot forensisch arts.

Functie eisen

  • Je bent BIG-geregistreerd arts.
  • Je hebt affiniteit met de forensische geneeskunde en/of klinische ervaring.
  • Je bent communicatief vaardig, flexibel en leergierig.
  • Je bent enthousiast om het vakgebied verder te helpen ontwikkelen.
  • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek is een pré.

Werkomgeving

De opleiding is ondergebracht bij de NSPOH. De leer-werkopleiding, ondergebracht bij opleidingsregio’s bestaande uit GGD-en en andere forensische instellingen, focust op eerstelijns medische zorg, forensisch medisch onderzoek, rapportage t.b.v. het strafrecht en de lijkschouw. Tijdens de tweejarige opleiding vinden diverse stages plaats bij o.a. de huisartsgeneeskunde en de psychiatrie of verslavingszorg. Als AIOS ben je, bij voorkeur fulltime, in dienst bij de SBOH.

Arbeidsvoorwaarden

Gedurende je opleiding ben je in dienst bij de SBOH. Voor informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden zie de website van de SBOH: www.sboh.nl.

Verdere informatie en solliciteren

Ben jij BIG geregistreerd arts met klinische ervaring of aantoonbare interesse in de forensische geneeskunde? En ben je geïnteresseerd in het overlappende gebied van medische zorg en strafrecht? Kijk dan voor nadere informatie over de opleiding, het opleidingsinstituut of de verschillende opleidingsregio’s op https://www.nspoh.nl/opleidingen/opleiding-forensi..., op de website van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) https://www.forgen.nl/opleiding of bekijk het opleidingsplan.

Aanmelding, inclusief sollicitatiebrief, CV en eventueel portfolio, kan van 1 augustus tot en met 14 september via https://www.artsmg.nl/forensisch-2/

Voor vragen kunt u contact opnemen met de instituutsopleider van de NSPOH, Cécile Woudenberg (c.woudenberg@nspoh.nl)

Wilt u alvast een dagje kennismaken met de praktijk dan kunt u contact opnemen via het contactformulier, vermeld hierbij als onderwerp "opleiding".

Ter illustratie zijn hieronder enkele foto's uit de dagelijkse praktijk van een forensisch arts.

Het is belangrijk om tijdens het werk geen sporen te vernietigen of toe te voegen aan de locatie van de lijkvinding, bepaalde kleding kan hierbij helpen.

Samenwerken met politie en justitie is zeer belangrijk tijdens het overlijdensonderzoek, daar hoort afstemming en overleg bij.

Af en toe ligt een lichaam op een locatie waar niet direct geschouwd kan worden, zoals in het het water, deze tijd kan gebruikt worden om verschillende mogelijke scenario's door te spreken.

Opleidingssituatie in het verleden.

Situatie tot medio 2018

Twee soorten opleidingen, georganiseerd door de NSPOH:

  • de basisopleiding Forensische Geneeskunde, bestaande uit 8 modules. Om met deze opleiding te kunnen starten en om deze succesvol te kunnen afronden, is het noodzakelijk dat u in de praktijk werkzaam bent als forensisch arts. Na afronding van de opleiding is registratie mogelijk in het FMG-register.
  • de profielopleiding Forensische Geneeskunde binnen de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid, leidend tot een profielregistratie KNMG bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Beide registraties (FMG en KNMG) voldoen aan het registratievereiste in de Wet op de lijkbezorging. Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen en artsen in opleiding geregistreerd worden in een nieuw RGS-register forensische geneeskunde. Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling met een ruime overgangsfase.

Meer informatie over de registratie als profielarts KNMG vindt u hier.

Meer informatie over digitale (her)registratie in het KNMG-register (MijnRGS) vindt u hier.


Ontwikkeling van de nieuwe opleiding

Vanaf het voorjaar van 2016 is het FMG bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe opleiding tot forensisch arts, die aansluit bij de eisen van de tijd en die voldoet aan de verscherpte Europese regelgeving voor medisch specialistische opleidingen. Via een ledenraadpleging, een brainstormsessie en een ingelaste ALV in september 2016 kwam de "marsroute" op weg naar de nieuwe opleiding tot stand. Het plan d.d. 2 november 2016 vindt u hier.

Tijdens de ALV van november 2016 stemden de leden in met de oprichting van een Commissie Opleiding, die de plannen voor de opleiding verder uitwerkte. Eind februari 2017 was het plan gereed, het plan kunt u hier vinden. In eerste instantie was het streven van het FMG om de nieuwe profielopleiding begin 2018 van start te laten gaan, later werd dit uitgesteld tot 1 september 2018.

In 2017 en 2018 volgt nog een laatste groep artsen de basisopleiding forensische geneeskunde, waarmee na afronding inschrijving in het FMG-register mogelijk is. Deze basisopleiding, die uit 8 modules bestaat, zal niet meer opnieuw als geheel worden georganiseerd. Nieuwe kandidaten kunnen de basisopleiding daarom niet meer starten en afronden, alleen nog een beperkt aantal losse modules.

Het opleidingsregister van het FMG werd daarom per 1 oktober 2017 opgeheven.

Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen (KNMG en FMG) en de nieuwe artsen in opleiding geregistreerd zullen worden in het nieuwe register forensische geneeskunde van de RGS. Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling naar het nieuwe register. Hiervoor zal een ruime overgangsfase worden aangehouden.

De brief over dit onderwerp die naar alle contactpersonen werd gestuurd kunt u hier vinden.


Start nieuwe opleiding januari 2019

In juni 2018 kwam het bericht dat een nieuwe tijdelijke 2-jarige opleiding in januari 2019 van start kon gaan. In de geheel vernieuwde profielopleiding forensische geneeskunde zijn o.a. stages bij een huisartsenpraktijk en spoedeisende hulp voorzien. De opleiding zal worden georganiseerd door de NSPOH. De SBOH zal zorgdragen voor het landelijk werkgeverschap voor de aios-groep. De lokale GGD’en en andere organisaties die forensische geneeskunde aanbieden, zullen de praktijkopleiding gaan verzorgen. Inmiddels is de 3e lichting van deze nieuwe opleiding gestart en zijn de eerste artsen afgestudeerd.

Vernieuwde opleiding start in 2022

In 2020 heeft de KAMG een nieuw landelijke opleidingsplan geschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende beroepsgroepverenigingen.

Het FMG heeft het nieuwe landelijke opleidingsplan niet kunnen ondersteunen omdat deze naar mening van het FMG de kwaliteit van de opleiding tot forensisch arts niet verhoogde.

Als gevolg hiervan is het FMG uit de KAMG gegaan, zodat het mogelijk was om zelfstandig een opleidingsplan te schrijven en in te dienen.

In 2021 is hierbij een plan ingediend bij het CGS om de opleiding verder uit te breiden naar 3 jaar en hiermee de kwaliteit van de forensische geneeskunde verder te verbeteren.

Het opleidingsplan zoals deze is ingediend bij het CGS: Landelijk Opleidingsplan FG