Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In deze nieuwe richtlijn wordt het handelen van de forensisch arts bij euthanasie of hulp bij zelfdoding beschreven. In de richtlijn zijn zowel praktische handelswijzen als achtergrondinformatie opgenomen, met verwijzingen naar de geraadpleegde bronnen.

Bij de totstandkoming van de richtlijn is de KNMG ook nog geraadpleegd. Dit ten aanzien van welke medische informatie, afkomstig van de uitvoerend arts, in kopievorm bewaard moet worden door de forensisch arts en de bewaartermijn voor het forensisch medisch dossier bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. De adviezen van de KNMG zijn onverkort overgenomen in de richtlijn.

De richtlijn is van kracht sinds augustus 2018 en geldig tot augustus 2021.

FMG-richtlijn Euthanasie en hulp bij zelfdoding


Overig

Richtlijn Nederlandse Transplantatie Stichting Orgaandonatie na euthanasie