THEMA'S

Forensisch artsen komen in hun dagelijks werk in uiteenlopende, vaak complexe situaties terecht. Richtlijnen en protocollen bieden dan een handvat om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De FMG-richtlijnen vindt u hier.

Hieronder vindt u per onderwerp meer achtergrondinformatie en bijbehorende protocollen.

Wanneer u interessante aanvullende informatie heeft, ook met betrekking tot andere onderwerpen, dan horen we dat graag van u.