Niet natuurlijke dood

Forensisch artsen komen tijdens hun werk vrijwel dagelijks in aanraking met niet natuurlijke overlijdens. Dat zijn overlijdens door ongevallen, suïcide, moord en doodslag, euthanasie, late zwangerschapsafbreking en medische fouten.

FMG-richtlijnen:

Er bestaan 6 FMG-richtlijnen met betrekking tot de handelswijze bij een (mogelijk) niet natuurlijke dood, namelijk:

 1. lijkschouw
 2. postmortaal interval
 3. euthanasie en hulp bij zelfdoding
 4. overlijden in een zorginstelling
 5. orgaan- en weefseldonatie
 6. late zwangerschapsafbreking

Overige relevante publicaties:

 • Begin 2016 werd een multidisciplinaire Handreiking (niet) natuurlijke dood gepubliceerd die in samenwerking tussen de KNMG, het OM, de IGZ en het FMG werd opgesteld. Deze vindt u hier.
 • In mei 2016 werd door een multidisciplinaire werkgroep het Adviesrapport Landelijke Procesbeschrijving Onderzoek plaats overlijden/vinding uitgebracht. In het rapport zijn knelpunten en adviezen beschreven met betrekking tot de uitvoer van en samenwerking bij de forensische lijkschouw. Het adviesrapport vindt u hier.
 • In juni 2016 verscheen de Richtlijn Lijkschouw voor behandelend artsen. Deze bevat aanbevelingen voor de werkwijze rondom de lijkschouw en de samenwerking met de gemeentelijk lijkschouwer en de politie. Ook biedt de richtlijn een handvat in de oordeelsvorming over de aard van het overlijden. U vindt de richtlijn hier.
 • In november 2016 bracht het NFI een adviesrapport uit, de lijkschouw en sectie beschouwd. Dit naar aanleiding van terugkerende discussie over de kwaliteit van de lijkschouw en de terugloop van het aantal gerechtelijke secties. In het rapport 23 aanbevelingen om de positie van de forensische geneeskunde te versterken, de kwaliteit van de lijkschouw te borgen en de overdracht tussen 1ste en 2de lijn forensische geneeskunde te verbeteren. U vindt het rapport hier.
 • In februari 2018 bracht de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie een adviesrapport uit, de dood als startpunt. Daarin zijn aanbevelingen gedaan om de werking van de keten van lijkschouw tot en met gerechtelijke sectie te verbeteren. U vindt het rapport hier.
 • In geval van overlijden door een arbeidsongeval zijn deze contactgegevens van het OM van belang.