Jurisprudentie

Hieronder een overzicht van tuchtzaken of andere rechtszaken tegen forensisch artsen.


  • Klacht van ingeslotene die vroeg om medicinale cannabis.

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle 13 februari 2017: klacht ongegrond.

Uitspraak Centraal Tuchtcollege oktober 2017: klager niet-ontvankelijk in beroep.


  • Klacht van nabestaande over (vermeende) onjuiste medicatie in de terminale fase.

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle 14 november 2016: klacht ongegrond.

Uitspraak Centraal Tuchtcollege 13 juni 2017: beroep verworpen.


  • Klacht van verwarde bestuurder (WVW) over schending beroepsgeheim.

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle 24 juni 2016: klachtonderdelen 3 en 4 gegrond, de forensisch arts krijgt maatregel van waarschuwing opgelegd.

Uitspraak Centraal Tuchtcollege 9 mei 2017: de forensisch arts heeft niet in strijd met het beroepsgeheim gehandeld. De beslissing waarvan beroep wordt vernietigd, de eerder opgelegde maatregel vervalt.


  • Veroordeling wegens meineed tijdens strafproces moordzaak Zwolle.

Uitspraak Rechtbank Zwolle 17 november 2016.

De forensisch arts ging in hoger beroep tegen het vonnis, deze procedure loopt.


  • Klacht van ingeslotene over contact met huisarts zonder toestemming (i.h.k.v. IBS-procedure).

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Den Haag 5 januari 2016: klacht ongegrond.

Uitspraak Centraal Tuchtcollege 4 oktober 2016: beroep verworpen.