Euthanasie

Euthanasie wordt uitgevoerd door de behandelend arts en kent twee vormen:

  • Levensbeëindiging op verzoek door intraveneuze toediening van euthanatica
  • Hulp bij zelfdoding, waarbij de patiënt zelf een barbituraatdrank inneemt, onder toezicht van de behandelend arts

De meestvoorkomende vorm is levensbeëindiging op verzoek.


Rol forensisch arts

Euthanasie is een niet natuurlijke dood. Daarom heeft de forensisch arts een taak in de lijkschouw, overleg met de Officier van Justitie en het afgeven van overlijdensverklaringen (artikel 10, waarschuwing burgerlijke stand). Bij de lijkschouw beoordeelt de forensisch arts (achteraf) ook of de euthanasie volgens protocol is uitgevoerd, d.w.z:

  • Is er een wilsverklaring van de patiënt (geen absolute eis), of is de euthanasiewens op een andere manier gedocumenteerd?
  • Is er een beredeneerd verslag van de uitvoerend arts?
  • Is er een verslag van een 2de, onafhankelijke arts (vaak SCEN-arts)?
  • Is er medische informatie van de behandelend arts(en) over de diagnose, de behandeling en over het verloop van het ziekteproces?
  • Welke euthanasievorm werd toegepast en welke euthanatica werden gebruikt?

De forensisch arts zorgt ervoor dat alle benodigde medische stukken, verslagen en verklaringen bij de Regionale Toetsingscommissie terechtkomen


Regionale Toetsingscommissie

De inhoudelijke toetsing aan de zorgvuldigheidseisen wordt achteraf gedaan door de Regionale Toetsingscommissie.


Richtlijnen

FMG-richtlijn Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Richtlijn Nederlandse Transplantatie Stichting Orgaandonatie na euthanasie


Meer informatie over euthanasie

KNMG-formats voor verslagen en formulieren vindt u hier.

Het KNMG-dossier euthanasie vindt u hier.

Uitgebreide informatie van de Rijksoverheid over levenseinde en euthanasie vindt u hier.