Kindermishandeling (FMEK)

Een forensisch arts krijgt regelmatig te maken met (vermoedens) van kindermishandeling.

Het programma forensisch medische expertise voor kinderen (FMEK) is een project van de GGD’en, bedoeld om de regionale uitvoering van forensisch medische expertise voor kinderen (FMEK) te verbeteren.

Kindermishandeling betreft een multidisciplinaire aanpak en daarom is er er met de ketenpartners een handelingskader opgesteld om handvaten te bieden bij deze bijzondere casuïstiek.

Meer informatie over FMEK vind u hier.

Onderstaande informatie kon in het verleden gebruikt worden in de besluitvorming en het instellen van nader onderzoek.

  • De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2014) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire richtlijn Blauwe plekken bij kinderen (2016) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire LESA Kindermishandeling (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak, 2016) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg (2016) vindt u hier.
  • De richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen (NVK, 2016) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling (2017) vindt u hier.

Instanties:

Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK).

De FPKM heeft op 1 maart 2017 haar deuren gesloten.