Beroepsgeheim, omgaan met medische gegevens

Forensisch artsen moeten dagelijks afwegen welke medische informatie mag worden uitgewisseld met derden, vaak niet medici zoals politie en OM.

Onderstaande informatie kan daarbij richtinggevend zijn.

  • De KNMG-richtlijn omgaan met medische gegevens (2016) vindt u hier.
  • De KNMG-handreiking beroepsgeheim en politie/justitie (2012) vindt u hier, de samenvatting hier.
  • Informatie over de per 1 juli 2017 aangescherpte regels m.b.t. elektronische uitwisseling van medische gegevens vindt u hier.
  • Informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (per 25 mei 2018) vindt u hier.
  • De handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg (KNMG, GGZ nl., GGD GHOR nl., 2014) vindt u hier.
  • Het convenant inzet ODA bij verdenking op fraude in de zorg (KNMG, SZW, FIOD, OM, VWS, 2016) vindt u hier.
  • De KNMG-handreiking opnemen van gesprekken door patiĆ«nten (2017) vindt u hier.
  • Een publicatie over beroepsgeheim en gegevensuitwisseling tussen politie en medisch hulpverleners (2016) vindt u hier.
  • Een publicatie over beroepsgeheim en de gemeentelijk lijkschouwer (2003) vindt u hier.
  • Een publicatie over beroepsgeheim en de forensisch arts (2003) vindt u hier.