Orgaan- en Weefseldonatie

Deze handreiking beschrijft met duidelijke stroomschema’s hoe een forensisch arts kan omgaan met de Wet op de Orgaandonatie. Dit om een optimale beschikbaarheid van organen en weefsels te garanderen. Deze handreiking moet gezien worden als een leidraad waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. De handreiking is van kracht sinds september 2009, herzien in 2011, 2017 en 2021 is geldig tot december 2026.

FMG Handreiking orgaan- en weefseldonatie

Zie ook de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie van de Nederlandse Transplantatie Stichting (maart 2017).