Late zwangerschapsafbreking

Een melding van een late zwangerschapsafbreking komt niet frequent voor. Juist daarom is het belangrijk om een duidelijke instructie te hebben hoe te handelen in deze complexe medische materie, waarbij de forensisch arts alleen in de eindfase een bescheiden rol speelt. De handreiking is van kracht sinds maart 2021 en bouwt voort op de richtlijn uit juni 2010, herzien in september 2012 en november 2016. Deze handreiking is geldig tot maart 2026.

Handreiking Forensische Geneeskunde Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeƫindiging bij Pasgeborenen


De Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeƫindiging bij pasgeborenen (min. V&J/VWS dec. 2015) vindt u hier.