Richtlijn postmortaal interval

Deze richtlijn beschrijft verschillende methoden voor het bepalen van het postmortaal interval (PMI). Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de methode volgens Henssge, een model voor schatting van de tijdsduur na overlijden op basis van afkoeling van het stoffelijke overschot. Dit door het combineren van lichaamsgewicht, omgevingstemperatuur en lichaamstemperatuur in een nomogram. Er kan hierbij rekening gehouden worden met afwijkende factoren in de afkoeling door toepassing van een bijbehorende correctiefactor. De richtlijn is van kracht sinds september 2008, herzien in juni 2010, september 2012 en september 2019 en is geldig tot september 2022.

Richtlijn postmortaal interval (PMI)

Meer informatie en richtlijnen over overlijden, lijkschouw en (niet) natuurlijke dood vindt u hier.