Forensisch Medisch onderzoek bij Zedendelicten

Deze richtlijn beschrijft het forensisch medisch onderzoek van volwassen slachtoffers na zedendelicten, naast de bestaande werkwijze met de NFI zedenkit.

De richtlijn is van kracht sinds april 2007 en voor het laatst herzien in mei 2021.

Richtlijn forensisch medisch onderzoek bij zedendelicten

Minderjarigen:

De Werkinstructie FMO van de politie (slachtoffers < 16 jaar in acute zedenzaken, okt. 2015) vindt u hier.

De brief van de minister van V&J aan 2de kamer over Forensisch Medisch Onderzoek bij minderjarigen (sep. 2015) vindt u hier.