Overlijden in een zorginstelling

Deze richtlijn beschrijft de handelswijze door de forensisch arts voor de uitvoering van een lijkschouw na een melding van overlijden in een zorginstelling. De richtlijn is van kracht sinds april 2007, herzien in oktober 2016 en geldig tot oktober 2019.

Richtlijn overlijden in een zorginstelling

Meer informatie en richtlijnen over overlijden, lijkschouw en (niet) natuurlijke dood vindt u hier.