Beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen (incl. alcohol-onthoudingssyndroom)

Deze richtlijn beschrijft een manier van handelen die een garantie biedt voor een optimale beoordeling van intoxicaties bij ingesloten personen en het zoveel mogelijk vermijden van gezondheidsrisico’s. De richtlijn is van kracht sinds april 2007, herzien in mei 2019 en geldig tot mei 2022.

In deze richtlijn ook aandacht voor de behandeling van het alcohol-onthoudingssyndroom.

FMG-richtlijn beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen

Sinds april 2022 is er een handreiking voor behandeling van GHB-verslaafden binnen justitie opgesteld.

De richtlijn Verwarde personen, inclusief GHB-onthoudingsdelier en Excited Delirium Syndroom, (samenwerkende instanties Amsterdam, 2016) vindt u hier. Deze richtlijn wordt ondersteund door het FMG.