Behandeling opiaatverslaafden in politiecellen

Deze richtlijn omschrijft een manier van handelen die een garantie biedt voor verantwoorde medische zorg aan arrestanten met een opiaatverslaving, op eigen verzoek of op verzoek van de politie, rekening houdende met reguliere behandeling door de verslavingszorg.

De richtlijn is van kracht sinds april 2007, herzien in maart 2009, september 2012 en voor het laatst in december 2016. De meest recente versie is geldig tot en met december 2020.

Relevante wijzigingen in herziening:

T.o.v. de vorige versie zijn de stappen en overwegingen wat explicieter beschreven. De startdosis methadon bij niet te verifiëren gebruik is gewijzigd van 20-30 mg. in 30 mg.

Richtlijn behandeling opiaatverslaafden in politiecellen