Forensisch-medisch letselonderzoek en letselrapportage

Deze geheel vernieuwde richtlijn beschrijft de wijze waarop een letselonderzoek wordt uitgevoerd, hoe een letselverslag tot stand komt en aan welke eisen dit moet voldoen. Het verzoek tot letselonderzoek kan afkomstig zijn van de politie, het Openbaar Ministerie en/of de rechtspraak, maar ook van andere partijen. Doelstelling is het op uniforme manier opstellen van een letselverslag dat uiteindelijk ingezet kan worden ten behoeve van de strafrechtspleging.

De oorspronkelijke richtlijn was van kracht sinds april 2007 en werd driemaal herzien. Deze herziening is geldig vanaf oktober 2020 tot oktober 2023.

Richtlijn forensisch-medisch letselonderzoek en letselrapportage

De formats voor een letselrapportage zonder en met benoeming als deskundige staan in de richtlijn. Het is de bedoeling deze in een later stadium met een aparte link naar de 2 formats op de website te plaatsen.