Commissies

Een commissie richt zich op een onderwerp of doel op forensisch-medisch gebied en wordt in principe voor onbepaalde tijd ingesteld.

Een commissie heeft als taak om relevante ontwikkelingen en behoeftes te signaleren, om het FMG-bestuur daarover te adviseren en om activiteiten te ondernemen ten gunste van de forensische geneeskunde.

Er bestaan momenteel drie commissies:

  • Commissie Wetenschap & Onderwijs
  • Commissie Opleiding
  • Commissie Forensisch Verpleegkundigen

Meer informatie over de commissies en de commissieleden, vindt u op het besloten deel van deze website.

Het FMG-bestuur is voornemens om méér commissies te gaan vormen. Daarvoor zullen de suggesties gebruikt worden die uit de ledenraadpleging (2016) naar voren kwamen. Het doel van het uitbreiden van het aantal commissies is om meer leden actief te betrekken bij de bevordering van de kwaliteit en de ontwikkeling van de forensische geneeskunde.