Het bestuur

Afbeeldingsresultaat voor bestuur


De samenstelling van het FMG-bestuur is sinds 15 juni 2024 als volgt:

Interim Voorzitter: Jonne Kortmann

Interim Secretaris: Kristine Beumer

Penningmeester: Inge van Eck (beheerder FMG-website)

Algemeen bestuursleden:

Suzanne de Kunder (AIOS-lid)

Adviseur van FMG-bestuur:

Udo Reijnders, bijzonder hoogleraar eerstelijns forensische geneeskunde Amsterdam


Vragen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft voor het bestuur, dan kunt u deze kenbaar maken via het contactformulier op deze website.


Taken voorzitter:

 • Leiding geven aan bestuursvergaderingen en ALV
 • PR beleidsontwikkeling
 • Contacten met partners in het forensische veld
 • Vertegenwoordiging FMG in nationale en internationale gremia

Taken secretaris:

 • Inhoudelijk secretaris FMG
 • Ledenadministratie
 • Beheer in- en uitgaande post
 • Mailing naar FMG-leden
 • Leiding geven aan het secretariaat
 • Kennisgeving bestuur van relevante correspondentie secretaris FMG
 • Opstellen agenda bestuursvergadering en ALV
 • Opstellen secretarieel jaarverslag
 • Beheer Statuten en huishoudelijk reglement
 • Voorbereiding reacties en adviezen
 • Vertegenwoordiging FMG in KAMG
 • Beheerder FMG-register
 • Redactie nieuwsbrief

Taken penningmeester:

 • Financieel beheer m.b.t.
  • Financiële administratie, beheer bankrekeningen
  • Debiteurenbewaking
  • Financieel jaarverslag en begroting
  • Facturering
 • Financiële ondersteuning congressen en symposia

Overige bestuurstaken:

 • Vice-voorzitterschap
 • Coördinatie communicatie m.b.t.:
  • Uitvoering PR activiteiten
  • Beheer PR-drukwerk
  • Coördinatie opzet en beheer FMG-website
 • Ondersteuning bij congressen/symposia
 • Ondersteuning secretaris m.b.t. productie ledenlijst
 • Coördinatie en vertegenwoordiging commissie Wetenschap en Onderwijs
 • Coördinatie protocollenontwikkeling
 • Coördinatie wetenschappelijke projecten
 • Contactpersoon begeleidingscommissie Forensische Geneeskunde/NSPOH