‘Waar rook is, is vuur’, forensische determinanten van verbranding

Datum symposium:
04-11-2016 van 10:00 tot18:00

Inschrijfperiode:
12-09-2016 21:00 tot03-11-2016 10:00


- DIT SYMPOSIUM HEEFT AL PLAATSGEVONDEN -


Locatie:

Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht, nabij CS

Introductie:

Tijdens het symposium zullen de diverse aspecten rondom verbranding de revue passeren. Denk aan verschillende brandwondletsels bij volwassenen en kinderen, brandletsels bij stoffelijke overschotten, forensisch technische en forensisch medische elementen rondom branden in relatie tot misdrijven en strafrechtelijke aspecten. Ook zal aandacht worden besteed aan het forensisch onderzoek rondom identificatie.

Dagvoorzitter:

John Coster van Voorhout, raadsheer bij het gerechtshof in Arnhem, voorzitter Deskundigen Register (NRGD).

Sprekers:

  • Dhr. mr. Jan van Manen, EMTP, operationeel specialist E / plv. Hoofd Dienst Regionale Recherche, politie-eenheid Oost-Brabant
  • Dhr. Rob Bilo, forensisch arts NFI met aandachtsgebied pediatrie
  • Dhr. Robert Kreis, emeritus hoogleraar brandwondenchirurgie en consulent voor forensische casuïstiek
  • Dhr. Theo Panjoel, Senoir Forensische Opsporing, politie-eenheid Oost-Brabant
  • Dhr. Ton Gieling, forensisch arts GGD Brabant-Zuidoost
  • Dhr. Tristan Krap, fysisch/forensisch antropoloog

Kosten symposium:

  • € 130, - voor leden en begunstigers FMG
  • € 160, - voor niet FMG leden
  • € 65, - voor rustend FMG leden

Na aanmelding ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht om zorg te dragen voor tijdige betaling, ook wanneer uw werkgever de factuur rechtstreeks betaalt.

Accreditatie:

Accreditatie is aangevraagd bij het AbSg en het KV&V. Nota bene, een certificaat of accreditatiepunten worden pas verstrekt wanneer de factuur voor het symposium is betaald en wanneer alle presentielijsten, ook na afloop van het symposium, zijn getekend.

Flyer:

Meer informatie, waaronder het programma, leest u in de flyer.