Het overleden kind

Datum symposium:
01-11-2019 van 11:30 tot19:10

Inschrijfperiode:
13-03-2019 02:00 tot29-10-2019 01:59

Vrijdag 01 november 2019
Kinepolis Bioscoop, Jaarbeursplein te UtrechtWe starten met de Algemene ledenvergadering om 08:30uur. (informatie volgt)

Het Najaarsymposium zelf start om 09:30uur.
Einde symposium 17:10uur.
De dag sluiten we af met een borrel.Uit ervaring blijkt dat het overlijdensonderzoek bij minderjarigen elke keer weer maatwerk is. In de regio Amsterdam komt een dergelijke schouw maar zo’n 10 keer per jaar voor. Bewustzijn, bekwaam zijn en routine zullen moeilijk op te bouwen zijn omdat er weinig blootstelling is. Derhalve is het belangrijk om dergelijke casuïstiek met elkaar te bespreken. Er wordt begonnen met een algemene voor- dracht over de NODOK en doodsoorzaken statistiek bij kinderen. Vervolgens zal uitgebreid ingegaan worden op de werkwijze bij verschillende soorten overlijdens, de wetenschappelijke literatuur van de mogelijke ziektebeelden en de juridische status. De mogelijkheden van postmortaal onderzoek, zowel in de strafrechtsketen als daarbuiten, zullen ook besproken worden.

Bijgevoegd (link) treft u de flyer aan met uitgebreide informatie.

Update programmaoverzicht.

Aanmelden via het ledensysteem van de FMG (link), hiervoor heeft u, als lid inloggegevens ontvangen. De kosten voor het symposium (inclusief lunch en borrel) bedragen:
€ 130,00 voor leden en begunstigers FMG.
€ 160,00 voor niet-FMG leden.
€ 65,00 voor rustend FMG leden
€ 25,00 voor studenten met forensische affiniteit (op vertoon collegekaart, per FMG-lid 1 introducé mogelijk).

Na afloop van het symposium ontvangt u de factuur.

Accreditatie: Een certificaat / accreditatie wordt verstrekt / bijgeschreven in GAIA op basis van aanwezigheid en het voldaan hebben aan de financiële verplichtingen. Om voor een certificaat / accreditatie in aanmerking te komen, dient ook aan het einde van het symposium de aanwezigheidslijst getekend te worden. Deze lijst zal na de laatste voordracht bij de uitgang liggen.
Accreditatie is aangevraagd (6 punten): Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) en Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V.