Ongevallen, het is weer vrijdag de 13e...

Datum symposium:
13-04-2018 van 09:00 tot17:00

Inschrijfperiode:
13-03-2018 12:00 tot11-04-2018 18:00

Locatie:

Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht, nabij CS

Introductie:

Dit voorjaarssymposium staat in het teken van ongevallen en de (on)mogelijkheden van onderzoek bij ongevallen buitenshuis.

Dagvoorzitter:

Jan Douwe Kroeske, programmamaker en presentator

Sprekers:

  • Dhr. Erik Stigter Arbeidsinspectie, forensisch arts, GGD HvB
  • Dhr. Sander de Goede Docent FO, Politieacademie
  • Mevr. Tina Dorn Epidemioloog, GGD Amsterdam
  • Dhr. Aart Spek Wetenschappelijk onderzoeker Verkeersongevallen, NFI
  • Mevr. Bernice Oude Grotebevelsborg Forensisch arts, NFI
  • Kees-Jan Ponsen Traumachirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep

Kosten symposium:

  • € 130, - voor leden en begunstigers FMG
  • € 160, - voor niet FMG leden
  • € 65, - voor rustend FMG leden
  • € 25, - voor studenten met forensische affiniteit (op vertoon collegekaart, per FMG lid 1 introducé mogelijk). Bij inschrijving als student introducé dient u de naam op te geven van het introducerend FMG lid.

Na het symposium ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht om zorg te dragen voor tijdige betaling, ook wanneer uw werkgever de factuur rechtstreeks betaalt.

Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door het AbSg en aangevraagd bij het KV&V. Nota bene, een certificaat of accreditatiepunten worden pas verstrekt wanneer de factuur voor het symposium is betaald en wanneer alle presentielijsten, ook na afloop van het symposium, zijn getekend.

Flyer:

Meer informatie, waaronder het programma, leest u in de flyer.