Uitnodiging enquête Kennisagenda Forensische Geneeskunde
Gepubliceerd op:04-05-2018

Het FMG is onlangs gestart met het project ‘Kennisagenda Forensische Geneeskunde’.

Het doel daarvan is om een kennisagenda op te stellen met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten. Verder om tot een plan van aanpak te komen, hoe deze kennishiaten door middel van wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld.

Alle FMG-leden kregen inmiddels een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête, voor het leveren van input. Het invullen van deze enquête duurt ca. 5-10 minuten. U blijft hierbij anoniem. Uw deelname stellen wij zeer op prijs.

Mocht u als FMG-lid geen uitnodiging hebben ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via secretariaat@forgen.nl.

Namens het bestuur van het FMG en de commissie Wetenschap en Onderzoek,

Tina Dorn.