Sluiting opleidingsregister FMG
Gepubliceerd op:28-08-2017

Het FMG is bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe opleiding tot forensisch arts.

Het opleidingsplan ligt nu ter beoordeling bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Een nieuwe opleiding zal in september 2018 van start gaan.

Laatste opleidingsgroep 'oude stijl':

Op dit moment volgt nog een laatste groep artsen de basisopleiding forensische geneeskunde, waarmee na afronding inschrijving in het FMG-register mogelijk is. Deze basisopleiding, die uit 8 modules bestaat, zal niet meer opnieuw als geheel worden georganiseerd. Nieuwe kandidaten kunnen de basisopleiding daarom niet meer starten en afronden, alleen nog een beperkt aantal losse modules.

Het FMG-register kent ook een opleidingsregister, gericht op het registratievereiste in de Wet op de Lijkbezorging. Dit opleidingsregister van het FMG zal worden opgeheven per 1 oktober 2017.

Nieuw register en overgangsfase:

Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen (KNMG en FMG) en de nieuwe artsen in opleiding geregistreerd zullen worden in het nieuwe register forensische geneeskunde van de RGS.

Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling naar het nieuwe register. Hiervoor zal een ruime overgangsfase worden aangehouden.


De brief die naar alle contactpersonen werd gestuurd kunt u hier vinden.

Meer informatie over de nieuwe opleiding kunt u lezen op deze website.