Tuchtklacht tegen forensisch arts wordt ook door Centraal Tuchtcollege ongegrond verklaard
Gepubliceerd op:21-10-2016

De klager diende eerder, in april 2015, een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag. De klacht werd toen ongegrond verklaard maar klager ging in beroep.

Het gebeuren waar de klacht betrekking op heeft, speelde zich af in april 2008! Klager werd door de politie aangehouden wegens verdenking van het doen van een valse melding. De forensisch arts werd om advies gevraagd, of het gedrag van betrokkene mogelijk door een psychiatrische stoornis werd veroorzaakt. De forensisch arts heeft betrokkene gezien, zijn huisarts geraadpleegd en geadviseerd om de acute dienst van de RIAGG in te schakelen. Dit resulteerde in een opname met IBS. Klager verwijt de forensisch arts dat hij zonder toestemming contact heeft gezocht met de huisarts van klager.

In het onderhavige geval, waarin bij klager sprake was van een acuut ziektebeeld, oordeelt het Centraal Tuchtcollege echter dat de forensisch arts zich heeft gedragen als een goed hulpverlener door contact met de huisarts van klager op te nemen teneinde een beter beeld van de situatie te krijgen. De klacht is daarom ongegrond verklaard.

De volledige casus en uitspraak kunt u hier vinden.