Aanjaagteam Verwarde Personen biedt eindrapportage aan: Doorpakken!
Gepubliceerd op:30-09-2016

Het aanjaagteam onder leiding van burgemeester Spies heeft zijn taak volbracht en houdt op te bestaan. Op 30 september 2016 werd een eindrapportage aangeboden aan minister Schippers van VWS.

Volgens Spies en haar team is de urgentie nog altijd even hoog, gezien het aantal ernstige incidenten de afgelopen tijd en het toegenomen aantal meldingen bij de politie rond personen met verward gedrag. Maar diezelfde urgentie werd door het team niet gevoeld bij alle partijen die zouden kunnen bijdragen aan een oplossing.

Schippers kondigde inmiddels de vorming van een 'schakelteam' aan dat zich de komende twee jaar met het probleem gaat bezighouden.

Hier leest u meer over dit onderwerp en vindt u ook de eindrapportage.