Zakkaartje herregistratie
Gepubliceerd op:12-12-2023

Het FMG heeft een zakkaartje ontwikkeld waarin herregistratie eisen samengevat worden weergegeven.

Het zakkaartje is te downloaden als PDF.

De volgende informatie is belangrijk voor alle leden:

Herregistratie Forensisch artsKNMG zakkaartje
A) Specialisme in voldoende mate uitoefenen*:
Minimaal 16 uur/week werkzaamheden/dienst voor 5 jaar herregistratie.
B) Deelname geaccrediteerde nascholing**
200 punten per 5 jaar waarvan minimaal 40 punten ICT. ICT moet minimaal 3 van de 5 jaren gevolgd zijn. Forensisch scholing telt mee, ABAN scholingen tellen mee en er mogen maximaal 50 punten van de 200 in een ander cluster worden behaald.
C) Deelname evaluatie individueel functioneren (EIF)***
Het FMG heeft bepaald dat iedere vorm van EIF wordt erkent (dus uit cluster 1,2 en 3). Bij dubbel registraties hoeft dus maar éénmaal een vorm van EIF gevolgd te worden. Het FMG richt een forensisch specifieke EIF in via het programma VREST
D) Externe kwaliteitsevaluatie****
Is tot op heden nog niet ingericht. Tot (…) volstaat het hebben van een groepsontwikkelingsplan (GOP) in de ICT groep.

*Indien niet voldaan wordt aan A wordt bij 8 -16 uur werkzaamheden naar rato tussen 2,5 jaar en 5 jaar herregistratie verleend (dit kan onbeperkt)
**Bij < 100 punten volgt geen herregistratie. Bij 100-200 punten volgt herregistratie naar rato (2,5- 5 jaar). Indien geen ICT volgt eenmalig herregistratie voor 2,5 jaar, bij onvoldoende ICT volgt eenmalig herregistratie naar rato tussen de 2,5 en 5 jaar.
***Indien niet voldaan wordt aan C wordt éénmalig herregistratie verleend voor 2,5 jaar.
****Indien niet voldaan wordt aan D wordt éénmalig herregistratie verleend voor 2,5 jaar
NB: dit is een summiere samenvatting van het kaderbesluit. Bij onduidelijkheden in uw situatie adviseren wij het kaderbesluit te raadplegen en/of tijdig contact te zoeken met de RGS (erkenning@fed.knmg.nl).