Start IFMS per 3 november
Gepubliceerd op:28-10-2023

Het FMG wil de kwaliteitsbewaking van het professioneel handelen van haar leden ondersteunen. Om dit te realiseren hebben wij ervoor gekozen onze leden de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van IFMS van Vrest.

Zie onderstaande bijlages voor meer informatie:

herregistratie FMG 01-10-2023

Geacht FMG lid informatie over IFMS bij Vrest 23-10-2023


In dit bericht leest u wat IFMS is, wat voor u de voordelen zijn en hoe u gebruik kunt maken van IFMS.

Mocht u na het lezen van deze e-mail vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het FMG (secretariaat@forgen.nl)


Wat houdt IFMS in?

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten.

Het is een evaluatief systeem, dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback, het eigen portfolio en de zelfreflectie te bespreken.

Beknopt komt een IFMS-traject neer op:

· u zelf evalueren;

· anderen vragen u te evalueren;

· een persoonlijk ontwikkelplan opstellen;

· een gesprek te voeren met een gespreksleider gebaseerd op de verzamelde input.

Wat betekent dit voor u?

Als lid van FMG kunt u gebruikmaken van IFMS van Vrest, hiermee wordt het volledige traject ontzorgt en wordt je daarnaast jaarlijks aan je reflectie herinnert. Vrest zorgt dat je je voorbereiding veilig digitaal kunt doen en organiseert het gesprek met je.

De volgende kosten zijn van toepassing voor IFMS via Vrest:

· Voor het ontzorgen €135 per IFMS-traject; inzet projectmanager en beheer van uw traject. (Deze kosten worden enkel berekend wanneer u het IFMS-traject doorloopt.)

· Voor de inzet van de auditor van het IFMS-traject €385,00 (ca. 2,5 uur; voorbereiding, gespreksvoering, verslaglegging, evaluatie). (Deze kosten worden enkel berekend wanneer u het IFMS-traject doorloopt)

· Een abonnement op het Vrest loopbaanportfolio als drager van de IFMS-module en POP-reflecties etc. Deze abonnementskosten bedragen €59 per professional per jaar en is inclusief een POP-dossier.

Hoe start u met IFMS? U kunt zich aanmelden via support@vrest.nl met een cc aan secretariaat@forgen.nl zodat we op hoogte zijn van uw aanmelding. Vrest heeft slechts uw e-mailadres, specialisme en herregistratiedatum nodig.

Vragen of meer informatie · https://ifms.nl

· Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de secretaris van het FMG Menke@farr.nl.