Oproep aan forensisch arts om knelpunten Lijkschouw aan te dragen.
Gepubliceerd op:21-09-2023

De Universiteit Maastricht, GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten zijn namens het Forensisch Medisch Genootschap gestart met een project voor de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn voor de lijkschouw.

Deze richtlijn zal de gemeentelijk lijkschouwer/forensisch arts in staat stellen om op eenduidige wijze te handelen volgens de professionele norm.

Om de richtlijn te ontwikkelen vragen wij om medewerking van alle (in)direct betrokken partijen op het gebied van lijkschouw, waaronder forensisch artsen, beleidsmedewerkers, nabestaanden, politie, ouderenverzorgers, huisartsen en beroepsbeoefenaars in aanpalende (forensisch) (medische) disciplines.

Deelname knelpunteninventarisatie

Wij vragen u om actuele ervaren problemen (knelpunten) op het gebied van lijkschouw door de forensisch arts aan te dragen vanuit uw ervaring, expertise en/of vakgebied. Dit kan door de online vragenlijst in te vullen.

Wilt u aan dit project bijdragen? Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/2979MWC

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag en kan tot maandag 2 oktober 2023. Voelt u zich vrij om deze e-mail onder uw collega’s, lotgenoten en/of andere geïnteresseerden (binnen uw organisatie/beroepsgroep) te verspreiden.

Privacy

De informatie die u tijdens het onderzoek geeft, wordt strikt vertrouwelijk verwerkt. Resultaten zullen bij lezingen die wij houden of in publicaties nooit te herleiden zijn tot individuele deelnemers.

Meer informatie?

Voor vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Dr. Vina Slev (senior onderzoeker richtlijn lijkschouw) via vslev @ ggd.amsterdam.nl of Drs. Nina Eckhardt (junior onderzoeker richtlijn lijkschouw) via neckhardt @ ggd.amsterdam.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Hartelijke groeten, mede namens de projectgroep Richtlijnontwikkeling lijkschouw,

Nina Eckhardt
onderzoeker Forensische Geneeskunde