Handreiking bloedafname vernieuwd
Gepubliceerd op:31-05-2022

De handreiking bloedafname in het kader van wegenverkeerswet en besluit middelenonderzoek geweldplegers is vernieuwd.

Deze handreiking is te vinden bij de richtlijnen.