IGJ rapport lijkschouw gepubliceerd.
Gepubliceerd op:16-11-2021

De IGJ heeft zijn verkennende ronde in het land gemaakt en haar bevindingen gepubliceerd. Vanuit de betrokken ministeries is hierop ook reeds een antwoord geschreven naar de kamer.

Het eindverslag is te vinden op de site van de IGJ.

Hierbij is ook per regio een verslag te vinden.


Het landelijke eindverslag van de IGJ kan gedownload worden via de volgende LINK.

De reactie van de ministeries aan de kamer kan gedownload worden via de volgende LINK.