FMG zoekt nieuwe bestuursleden.
Gepubliceerd op:10-09-2021

Bij velen zal bekend zijn dat de bestuurstermijnen van meerdere bestuursleden van het FMG aflopen, met deze reden willen wij vanuit het bestuur alvast de oproep doen aan geïnteresseerde leden om zich te melden.

Tijdens de najaar ALV zullen enkele bestuursleden van het FMG aan het einde zitten van hun maximum vastgestelde bestuurstermijn, daarmee is de vereniging op zoek naar nieuwe leden die het bestuur willen komen versterken.

Ben jij forensisch arts en ben je geïnteresseerd in een functie binnen het bestuur of wil je hier meer informatie over, neem dat contact op via het contactformulier of stuur een email.

Als bestuurslid praat je mee over de toekomst van de forensische geneeskunde en denk je mee aan oplossing voor de uitdagingen waar ons vakgebied met de professionalisering tegen aan loopt.

Zoals gebruikelijk kunnen geïnteresseerden een vergadering van het bestuur meekijken en zal het bestuur na beoordeling van de sollicitanten aan de ALV een aanbeveling doen tav benoeming van nieuwe bestuursleden.

Een speciale oproep gaat uit naar forensisch artsen die in een regio werken die op dit moment nog niet vertegenwoordigd is in bestuur en forensisch artsen in opleiding, zoals omschreven in het verenigingsplan heeft het de voorkeur om bij gelijke geschiktheid het bestuur zo divers mogelijk te houden.