Landelijk opleidingsplan Forensische Geneeskunde
Gepubliceerd op:22-06-2021

Het FMG heeft het nieuwe opleidingsplan bij het CGS ingediend.

Zoals eerder besproken tijdens de ALV is de opleidingscommissie na de ALV bezig geweest met het schrijven van een nieuw opleidingsplan voor een 3-jarige opleiding forensische geneeskunde.

Het herschreven opleidingsplan is inmiddels ingediend bij het CGS en het FMG streeft er naar om vanaf 2022 de nieuwe lichting forensische artsen volgens dit hernieuwde opleidingsplan op te leiden.

Hieronder vindt u het Opleidingsplan zoals deze is ingediend bij het CGS.

Landelijk Opleidingsplan FG.pdf