Handelingskader COVID-19
Gepubliceerd op:06-05-2020

In onderstaand document staat beschreven welke maatregelen de forensisch arts kan nemen om zichzelf te beschermen en besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.


Per forensische activiteit staat beschreven welke maatregelen passend/nodig zijn. Bij deze maatregelen is rekening gehouden met de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die er bestaat. Dit handelingskader is bedoeld als leidraad om het handelen te uniformeren, er zijn echter regionale verschillen in besmettingsgraad en testcapaciteit, waardoor toepassing van dit handelingskader regionaal afgestemd dient te worden.

COVID-19 handelingskader