Opleiding: taken AIOS en ANIOS/meeloop dagen geïnteresseerde artsen
Gepubliceerd op:26-07-2019

Per januari zijn we gestart met de nieuwe opleiding tot forensisch arts, we merken als FMG-bestuur dat er in het land wat vragen zijn rondom de rol van de AIOS en ook ANIOS die werkzaam zijn binnen de forensische geneeskunde.

Beste collega’s,

Ten aanzien van het uitvoeren van de forensische taken (lijkschouw, arrestantenzorg, letselbeschrijvingen, zedenonderzoek en bloedproeven) is in principe iedere geregistreerde forensisch arts (FMG en KNMG) bevoegd deze uit te voeren.
Een AIOS is in het begin van de opleiding niet bevoegd om deze taken zelfstandig uit te voeren. Naar mate de opleiding vordert kan een AIOS een bekwaamheidsverklaring verwerven. Na het verwerven van een bekwaamheidsverklaring kan ook een AIOS een taak zelfstandig of met beperkte supervisie op afstand uitvoeren.

Voor ANIOS ligt dit anders. Een ANIOS kan volledig participeren binnen de forensische werkzaamheden maar mag nooit een lijkschouw, (waaronder euthanasie en overlijden na een heupfractuur), zedenonderzoek of letselbeschrijving zonder directe supervisie (= aanwezigheid van een geregistreerd forensisch arts) uitvoeren. Een ANIOS mag wel zelfstandig bloedproeven doen. T.a.v. arrestantenzorg geldt dat ieder patiëntcontact op afstand gesuperviseerd dient te worden en dat een geregistreerd forensisch arts laagdrempelig een arrestant kan mede beoordelen. Het FMG stelt zich op het standpunt dat een ANIOS positie waardevol is om een potentiële toekomstige AIOS kennis te laten maken met de forensische praktijk. De uitvoering van forensische taken blijft echter primair belegd bij forensische artsen en forensisch artsen in opleiding.

Tot slot wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: over enkele maanden start de sollicitatieronde voor de AIOS die in 2020 met de opleiding beginnen. Mochten voor de opleiding geïnteresseerde artsen zich bij u melden dan wil het FMG u vragen te faciliteren in een of meerdere meeloopdagen.

Namens het voltallige FMG-bestuur,

Guido Reijnen
Voorzitter Forensisch Medisch Genootschap (FMG)