Kennisagenda Forensische Geneeskunde 2019-2024
Gepubliceerd op:05-03-2019

In de Kennisagenda worden de meest relevante en urgente onderzoeksvragen gepresenteerd voor de komende jaren (2019-2024) bij wetenschappelijk onderzoek binnen de forensische geneeskunde. Ingezet wordt op het versterken van de wetenschappelijke basis van het vak.

In 2018 heeft het FMG geïnventariseerd waar in de dagelijkse praktijkvoering van de forensisch arts wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Kennisagenda Forensische Geneeskunde. In dit wetenschappelijk meerjarenplan wordt een top-8 van de meest urgente en relevante vragen gepresenteerd, die om nader onderzoek vragen in de nabije toekomst.

De kennisagenda is ontwikkeld volgens een methodiek van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Het FMG-bestuur heeft hiervoor samen met vertegenwoordigers uit de commissie Wetenschap & Onderwijs van het FMG een werkgroep en een stuurgroep samengesteld die het proces van totstandkoming van de FMG-kennisagenda hebben begeleid. Naast de inventarisatie van wetenschappelijke output en lopend onderzoek in Nederland, vormen de door het FMG-leden aangedragen kennishiaten de basis voor de kennisagenda. Het eindrapport doet verslag van het proces van de inventarisatie en prioritering van kennishiaten.

De definitieve 8 onderzoeksvragen en het eindrapport treft u aan op de pagina Wetenschappelijk onderzoek.