Nieuwe bestuursleden gezocht
Gepubliceerd op:05-03-2019

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Heeft u belangstelling meldt u dan aan bij de (wnd.) secretaris (Aleid de Booij: adebooij@ggdhm.nl). Het streven is de bestuurssamenstelling gevarieerd te laten zijn op een aantal punten: jaren ervaring, evt. specifieke expertise en spreiding over het land.