Eindrapport van commissie Hoes aangeboden aan Tweede Kamer
Gepubliceerd op:10-10-2017

Op 9 oktober 2017 heeft demissionair minister Blok van V&J het adviesrapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het rapport doet de commissie, onder voorzitterschap van Dhr. O. Hoes, aanbevelingen over een toekomstbestendige, kwalitatief goede en financieel beheersbare uitoefening en organisatie van de forensische geneeskunde.

De commissie beschouwt forensisch medisch onderzoek en lijkschouw als een overheidsprerogatief. Deze taken zijn dus niet geschikt voor de commerciële markt of een aanbesteding. Wel wordt aanbevolen om deze taken meer te gaan concentreren, ter voorkoming van versnippering.

Medische arrestantenzorg wordt als afzonderlijke discipline gezien. Volgens de commissie is het een private taak vanuit een publieke verantwoordelijkheid die kan worden aanbesteed. De forensisch arts kan de verschillende taken wel gaan combineren.

De commissie adviseert tot slot om voor de transitie een periode van vijf jaar uit te trekken.

Het FMG-bestuur wil de aanbevelingen uit het rapport, de eigen visie daarop en de toekomstplannen graag met de leden bespreken tijdens het symposium ‘Wetenschap’ op 10 november 2017.


Aanbiedingsbrief minister Blok

Adviesrapport commissie Hoes