Wijziging Wegenverkeerswet per 1 juli
Gepubliceerd op:25-06-2017 | Bijgewerkt op02-07-2017 08:19

Per 1 juli wordt artikel 8 van de Wegenverkeerswet uitgebreid met de mogelijkheid om bij weggebruikers een speekseltest op drugs te doen.

Deze speekseltest wordt door de politie afgenomen en test (kwalitatief) op cocaïne, opiaten, cannabis en amfetamine-achtige stoffen, niet op GHB-achtige stoffen. Bij een positieve test zal nader (kwantitatief) bloedonderzoek worden ingezet. Voor deze drugs (inclusief GHB) geldt vanaf 1 juli een wettelijke limiet voor weggebruikers.

Weigering van medewerking (aan speekseltest of bloedafname) voor de Wegenverkeerswet heeft dezelfde consequenties als weigeren van de huidige tests op alcohol, namelijk € 1000,- geldboete en 9 maanden onvoorwaardelijke rijontzegging.

Per 1 juli zal ook de Wet middelenonderzoek geweldplegers voor heel Nederland, voor alcohol en drugs worden ingevoerd. Deze wet gold vanaf 1 januari 2017 al voor een bepekt gebied en alleen voor alcohol. Weigeren van medewerking levert voor deze wet een extra straf op.

Forensisch artsen hebben voor beide wetten een rol in de afname van bloed en zullen niet te maken krijgen met verzoeken om afname bij weigeraars of afname onder dwang.

De FMG-richtlijn bloedafname zal zo snel mogelijk worden aangepast aan de wijzigingen.