Per 1 juli andere akte burgerlijke stand bij doodgeborenen
Gepubliceerd op:25-06-2017

Met ingang van 1 juli wordt de ‘akte levenloos geboren kind’ vervangen door de ‘akte van geboorte (levenloos)’.

Hiermee is de wetgever tegemoet gekomen aan de sterk gevoelde wens van ouders van een levenloos geboren kind. Met de oude bewoording ervoeren zij onvoldoende erkenning dat hun kind daadwerkelijk, tijdens de zwangerschap, geleefd heeft.

De nieuwe akte geldt voor alle levenloos geboren kinderen, onafhankelijk van de zwangerschapsduur. De Wet op de Lijkbezorging en de plicht tot aangifte bij de Burgerlijke Stand gelden alleen voor doodgeborenen bij een zwangerschapsduur vanaf 24 weken.

Meer informatie over de wijziging kunt u hier vinden.