FMG vraagt CGS om erkenning zelfstandig profiel door aanbieden opleidingsplan FA
Gepubliceerd op:17-03-2017 | Bijgewerkt op18-03-2017 12:29

Het FMG-bestuur heeft op 28 februari jl. een opleidingsplan forensisch arts (FA) ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Dit plan is de afgelopen maanden met veel inspanning van de nieuwe Commissie Opleiding tot stand gekomen.

Met het aanbieden van het plan vraagt het FMG het CGS om erkenning van een zelfstandig profiel forensische geneeskunde, los van de KAMG-opleiding arts M&G. Deze erkenning is een belangrijke stap naar een volgende erkenning, die van een volwaardig zelfstandig medisch specialisme forensische geneeskunde.

Het CGS heeft inmiddels laten weten de aanvraag in behandeling te nemen. Door het CGS zal een commissie worden ingesteld die het College zal adviseren over de erkenning. De verwachting is dat deze commissie in oktober of november 2017 een advies zal uitbrengen. In de tussentijd gaan het FMG-bestuur en de Commissie Opleiding aan de slag om het opleidingsplan verder uit te werken en te implementeren. Het doel is om de nieuwe profielopleiding begin 2018 van start te laten gaan.

Het opleidingsplan FA, zoals aangeboden aan het CGS, kunt u hier vinden.

Meer achtergrondinformatie over de vernieuwing van de opleiding leest u op deze pagina.