Veel aflopende registraties in FMG-register
Gepubliceerd op:02-02-2017 | Bijgewerkt op04-02-2017 10:37

Voor een groot aantal forensisch artsen met een FMG-registratie is 2017 het jaar waarin de huidige registratietermijn zal verlopen. Het FMG-register kent geen actief systeem van rappellering, zoals bij de RGS.

U wordt daarom dringend geadviseerd om de einddatum van uw lopende FMG-registratie goed te controleren. Deze datum staat op het certificaat dat u bij (her)registratie werd uitgereikt.

Vraag tijdig een herregistratie aan, in ieder geval voordat uw registratie verloopt. Aanvragen bij voorkeur digitaal, gescand, per e-mail.

Forensisch artsen die ook een profielregistratie forensische geneeskunde hebben, kunnen met dat certificaat een herregistratie voor het FMG-register aanvragen. Herregistratie is gratis voor FMG- leden. Voor niet leden geldt een tarief van € 150.

Meer informatie over het FMG-register en herregistratie vindt u hier.