Nieuwe FMG-richtlijn bloedafname
Gepubliceerd op:23-01-2017

De FMG-richtlijn bloedafname (art. 8 wegenverkeerswet) is vernieuwd en aangepast aan het ‘besluit middelenonderzoek geweldplegers’, dat 1 januari 2017 van kracht is geworden.

De taak van de forensisch arts (of verpleegkundige, afhankelijk van lokale afspraken) is met bovengenoemd besluit uitgebreid naar bloedonderzoek bij een vermoeden van het gebruik van alcohol of drugs bij geweldplegers. Het besluit wordt overigens gefaseerd ingevoerd. In januari 2017 in een aantal proefgebieden en alleen voor alcohol. Vanaf juli 2017 voor het hele land en voor alcohol en drugs.

Naar verwacht zal in de loop van dit of volgend jaar ook de art. 8 wegenverkeerswet nog veranderen. Verkeersdeelnemers kunnen dan met speekseltesten ook op drugsgebruik worden getest, waarna een bloedafname door de forensisch arts kan volgen. Wanneer deze wet veranderd is, volgt een aanpassing van of aanvulling op deze richtlijn.

De vernieuwde richtlijn bloedafname kunt op deze website vinden.