Nabestaanden stappen naar medisch tuchtcollege i.v.m. postmortale uitname extra organen
Gepubliceerd op:13-12-2016

De nabestaanden van een 18-jarig meisje dat in 2011 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval, stappen naar het medisch tuchtcollege in Amsterdam.

Zij verwijten onder andere de transplantatiearts dat die méér organen heeft uitgenomen dan waarvoor toestemming was gegeven. De nabestaanden waren daar 3 weken geleden achter gekomen, toen zij het medisch dossier van overledene hadden opgevraagd, naar aanleiding van onvrede over de gang van zaken. Zij waren in de veronderstelling dat alleen de nieren zouden worden getransplanteerd, maar uit het transplantatieformulier in het medisch dossier bleek dat ook de milt en bloedvaten waren uitgenomen. De postmortale uitname van de organen vond destijds plaats in MC Alkmaar, maar bij de uitname waren geen artsen van dat ziekenhuis betrokken.

Wanneer de tuchtrechter de klacht gegrond verklaart, zijn de nabestaanden voornemens om aangifte te doen tegen de arts en transplantatiecoördinator wegens diefstal van organen. Zij pleiten hoe dan ook voor betere voorlichting aan nabestaanden over postmortale transplantatie.