Nieuw per 1 januari 2017: wet middelenonderzoek geweldplegers
Gepubliceerd op:08-11-2016 | Bijgewerkt op09-11-2016 06:20

Vanaf 1 januari 2017 gaat de politie testen of geweldplegers alcohol en/of drugs hebben gebruikt. Zo ja, dan wordt deze informatie gebruikt in het strafproces en kan het OM een zwaardere straf eisen.

Welke middelen?

Er zal worden getest op alcohol, cocaïne, amfetamine en methamfetamine, waarvan is aangetoond dat zij een ontremmende invloed hebben en de kans op geweld kunnen vergroten.

In welke gevallen?

Alle verdachten van geweldsmisdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (bijv. mishandeling, bedreiging, moord, vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren), kunnen getest worden. Maar ook anderen dan de geweldpleger, bijvoorbeeld degenen die de verdachte aanmoedigden. Ook bij dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld, waar geen voorlopige hechtenis op staat, kan getest worden.

Praktische uitvoer

Bij aanwijzingen voor middelengebruik wordt door de politie eerst een blaastest op alcohol en/of een speekseltest op drugs uitgevoerd. Wanneer deze positief is/zijn, volgt een (kwantitatief) vervolgonderzoek: een ademanalyse door de politie of bij drugs een bloedonderzoek. Bloed wordt afgenomen door een arts of verpleegkundige (afhankelijk van de lokale afspraken, doorgaans de forensisch arts). De analyse van het bloedmonster wordt uitgevoerd door het NFI.

Implementatie

De wet wordt per 1 januari 2017 gefaseerd ingevoerd. In het begin zal de politie alleen op alcoholgebruik testen en in een beperkt aantal gebieden, namelijk Eindhoven, Alkmaar en de regio Harderwijk-Ermelo-Putten. Per 1 juli 2017 zullen zowel de alcohol- als de drugstesten in heel Nederland worden ingevoerd.

Meer informatie over de wet vindt u hier.