KNMG werft onafhankelijk artsen (ODA) voor onderzoek fraude in de zorg
Gepubliceerd op:30-10-2016

Eerder dit jaar maakte de KNMG met het ministerie van VWS, het Openbaar Ministerie, de Inspectie SZW en de FIOD afspraken over het waarborgen van het beroepsgeheim bij het doen van strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële fraude in de zorg.

Deze waarborg zit hem in de inzet van een onafhankelijk deskundige arts. De KNMG kan deze arts voordragen om te worden ingezet bij serieuze signalen en vermoedens van fraude in de zorg. De gemaakte afspraken zijn nu opgetekend in een definitief convenant, dat alléén betrekking heeft op strafrechtelijk onderzoek. Deze procedure wordt vanaf 2017 van kracht.

De KNMG is momenteel ODA's aan het werven, de vacaturetekst daarvoor vindt u hier. U kunt reageren tot 6 november 2016.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook de KNMG-website.

Meer informatie over beroepsgeheim en de forensisch arts vindt u op deze site onder thema's.