Enquête NIVEL onder forensisch artsen
Gepubliceerd op:20-10-2016

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert het NIVEL momenteel een vragenlijstonderzoek uit onder forensisch artsen.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om het huidige en toekomstige aanbod aan forensisch medische zorg in Nederland zo compleet en feitelijk mogelijk in kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor de Commissie Hoes. Deze commissie is door de Minister van V&J ingesteld om te bepalen hoe de politie, ook in de toekomst, kan beschikken over de diensten 'forensisch medisch onderzoek' en 'medische arrestantenzorg'.

U kunt ook input leveren!

Het NIVEL is zeer geïnteresseerd in informatie afkomstig van de professionals zelf, van degenen die het werk daadwerkelijk verrichten. Het FMG-bestuur vindt het belangrijk dat forensisch artsen in de gelegenheid worden gesteld om informatie te verstrekken en hun mening te geven en attendeert u daarom op het vragenlijstonderzoek.

FMG-leden zullen separaat een uitnodiging voor deelname ontvangen. De uitnodiging zal ook via de Vakgroep Forensische Geneeskunde worden verspreid.