Uitspraak Rechtbank Overijssel: Waarheidsvinding prevaleert boven verschoningsrecht
Gepubliceerd op:24-09-2016

De Rechtbank Overijssel heeft in een strafzaak over een vermoeden van kindermishandeling met de dood tot gevolg, geoordeeld dat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Het belang van waarheidsvinding moet daarom prevaleren boven het belang van verschoningsrecht.

Het gaat om een babymeisje (slachtoffer) dat in februari 2016 op een leeftijd van 9 maanden overlijdt.

Al in augustus 2015 waren er tijdens een opname in een ziekenhuis (klaagster) haematomen over de buik en subdurale bloedingen gevonden. Dit vormde aanleiding tot inschakelen van Veilig Thuis en het LECK. Het LECK concludeerde dat de letsels zeer suggestief waren voor toegebracht letsel. De ouders ontkenden echter geweld naar hun baby te hebben gebruikt. Er is toen een hulpverleningstraject voor het gezin gestart.

In februari 2016 kwam er bij de Ambulancedienst Twente een melding binnen dat er in een woning een baby (slachtoffer) was met ernstig hoofdletsel. De baby is per ambulance aanvankelijk vervoerd naar het lokale / regionale ziekenhuis (klaagster), waarna zij per spoedtransport is overgebracht naar de Beatrix Kinderkliniek in Groningen. Daar overlijdt zij de volgende dag. De gemeentelijk lijkschouwer heeft een verklaring van niet-natuurlijk overlijden afgegeven. Bij sectie kon geen medische verklaring voor het overlijden worden gevonden.

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de dood van het meisje, waarbij de vader van het slachtoffer is aangemerkt als verdachte. In het kader van dat onderzoek heeft het Openbaar Ministerie van het ziekenhuis (klaagster) gevorderd om uitgebreide medische gegevens te verstrekken over de eerdere ziekenhuisopnames. In overleg met de KNMG heeft het ziekenhuis (klaagster) toen een forensisch arts van het NFI ingeschakeld die een rapport uitbracht. Daarmee heeft het ziekenhuis getracht het beroepsgeheim maximaal te beschermen, maar toch mee te werken aan het onderzoek.

Niettemin oordeelde de Rechtbank dat het ziekenhuis de medische gegevens met betrekking tot het slachtoffer diende te overleggen.

Lees hier de de volledige uitspraak van de Rechtbank.