LRGD Symposium
Gepubliceerd op:21-05-2024

Op 28 november 2024 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "Deskundige in turbulente tijden". Wij nodigen u van harte uit deel te nemen.

Op veel fronten zijn de huidige jaren te kenmerken als ‘turbulente tijden’. In veel vakgebieden zijn grote veranderingen gaande, bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie. Zoals al eerder aan de orde is geweest in de reeks van symposia van het LRGD, leggen ook maatschappelijke ontwikkelingen druk op deskundigen. Partijen zien meer toe op de werkwijze van deskundigen en schromen niet hen daarop aan te spreken. Een goed onafhankelijk en onbevooroordeeld onderzoek op locatie kan daardoor soms moeizaam plaatsvinden. De druk van aansprakelijk gesteld te worden, tijdens of na het optreden als deskundige, blijft deskundigen bezighouden.


Maar hoe gaan we om met onze eigen intelligentie? Weten hoe ons brein werkt kan behulpzaam zijn bij het uitvoeren van het onderzoek. Geeft jurisprudentie deskundigen het vertrouwen dat, wanneer zij op de juiste wijze acteren tijdens het onderzoek, het met die aansprakelijkheid wel meevalt? Kunnen daaruit aanwijzingen worden gedestilleerd die deskundigen helpen om Rechtsvordering en de Leidraad beter toe te passen?

Dit symposium adresseert deze onderwerpen en geeft antwoord op deze en andere vragen.

Voorlopig programma11:45-13:00 Ontvangst, registratie en lunch
13:00-13:05 J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
13:05-13:10 Mr.ing. N.M. Keijser CDPO, Project Bejegening van deskundigen
13:10-13:55 Mr. drs. Marloes G.J. ter Huurne, Een deskundig brein in de juridische context
13:55-14:40 Mr. A. Hammerstein, Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, voor deskundigen
14:40-15:00 PAUZE
15:00-15:45 Drs. J. Smits, AI en rechtspraak: kansen en bedreigingen.
15:45-16:30 Drs F.J. Kist, Balanceren op de Grens van AI: Kansen en Uitdagingen voor Gerechtelijke Deskundigen.
16:30-17:00 Nog nader te bepalen, “Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gerechtelijk deskundige.”
17:00-17:05 Afsluiting
17:05-17:45 Borrel

Datum, tijd en locatieDonderdag 28 november 2024,
Ontvangst met lunch 11:45
Aanvang symposium 13:00
Hotel Houten
Hoofdveste 25, Houten


De kosten voor deelname bedragen € 200,00 exclusief BTW
Leden van de rechterlijke macht betalen € 75,00 inclusief BTW

LRGD - Deelname kwalificeert voor 4 LRGD PE-Punten.